Dozvoljeno sušiti u mašini sa bubnjem

Dozvoljeno sušiti u mašini sa bubnjem